VERIFICAREA TEHNICA PERIODICA (V.T.P.) A CENTRALELOR TERMICE

Este strict interzisa incredintarea centralelor termice de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici neautorizati de I.S.C.I.R. pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea.
Inainte de a va gandi la economiile pe care le puteti face apeland la un mester, in loc de o societate autorizata, luati in calcul riscurile la care va expuneti atat familia, cat si vecinii.
Obligativitatea Verificarii Tehnice Periodice

Conform prescriptilor tehnice ISCRI PTA 1-2002 si PTC9-2003, toti utilizatorii de centrale de uz casnic sint obligati (prin ordinul 451/2005 publicat in M.O. nr.712/05.08.2005) sa obtina autorizatia de functionare si verificarea tehnica periodica a centralei.

 • Operatiunile de verificare ale centralei termice se efectueaza la maximum 2 ani.
 • Daca verificarea sau revizia nu se poate efectua la data reprogramata, se va sista furnizarea gazelor.
 • In functie de rezultatele obtinute, verificarea tehnica periodica a centralei termice poate avea rezolutiile urmatoare: „se admite continuarea utilizarii” sau „se interzice functionarea in continuare a aparatului„.

Utilizatorul final este obligat sa pastreze in bune conditii livretul centralei termice care evidentiaza verificarile tehnice periodice si care descrie conditiile de exploatare pe toata durata de serviciu a centralei termice, de la prima punere in functiune si pana la scoaterea din uz a acesteia.

Livretul centralei termice impreuna cu documentatia tehnica de identificare a centralei si instructiunile de utilizare/intretinere trebuie sa fie transmise o data cu centrala, in cazul transferarii acestuia unui alt utilizator final (de exemplu, atunci cand vindeti apartamentul in care ati montat centrala termica).

In perioada dintre doua verificari tehnice periodice, utilizatorul final este obligat sa respecte instructiunile de utilizare ale producatorului, care ii sunt special destinate, instructiunile si recomandarile agentului economic autorizat care a efectuat lucrarile de punere in functiune si, dupa caz, de verificare tehnica periodica, iar in cazul constatarii unui defect, sa opreasca imediat aparatul in siguranta si sa anunte un prestator de specialitate autorizat.

Etapele Verificarii Tehnice Periodice

Verificarea tehnica periodica se va face de catre prestatorul de specialitate, conform instructiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape:

 • alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;
 • verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;
 • verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie;
 • reglarea parametrilor de intrare in aparat;
 • reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
 • verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
 • aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;
 • masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare.
 • editarea, completarea C1 pentru prima revizie, iar apoi C2 pentru reviziile ulterioareaducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;
 • contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.
Pret
Bucuresti – 150 Lei
Bucuresti Ilfov – 200 Lei
Pitesti – 100 Lei