REVIZII

Revizia regulata a centralei termice economiseste bani si energie!
De ce am nevoie de revizia centralei?

Un echipament termic functioneaza o lunga petioada de timp livrand apa calda si caldura, timpul de functionare fiind de 1300- 1400 ore anual. Aceasta duce pe de o parte la uzura pieselor centralei, iar pe de alta parte apar disfunctioanlitati datorita depunerilor de calcar in schimbatoarele de caldura si de rugina pe suprafata arzatorului. Depunderile de calcar si de impuritati in schimbatoarele de caldura au drept urmare cresterea temperaturii gazelor de ardere. Prin aceasta creste si consumul de gaze naturale sau lichefiate si implicit costurile.

Avantajele reviziei regulate
 • intretinerea regulata economiseste energie prin arderea eficienta a combustibilului gazos;
 • evaluarea starii aparatului si identificarea din timp a posibilelor defectiuni;
 • probabilitatea de defectare a aparatului scade;
 • impiedicarea formarii petelor de rugina pe suprafata arzatorului.
Extras din Normativ G.P.051-2000 „GHID DE PROIECTARE, EXECUŢIE ŞI EXPLOATAREA CENTRALELOR TERMICE MICI” Capitolul 5.7. Revizii, reparaţii şi întreţinere
5.7.1. Se recomandă efectuarea anuală a cel puţin următoarelor controale, la:
 • dispozitive de siguranţă şi comandă, inclusiv funcţionarea corectă a acestora;
 • arzătorul şi schimbătoarele de căldură;
 • vasul de expansiune;
 • circuitele de alimentare cu combustibil;
 • pompele de circulaţie;
 • sistemele de evacuare a gazelor de ardere;
 • sistemele de iniţiere a flăcării la cazan;
 • elementele şi tuburile de flacără ale cazanelor.
5.7.2.Curăţirea elementelor centralei termice se efectuează de regulă la sfârşitul perioadei de încălzire.
5.7.3.Curăţirea elementelor cazanelor se face utilizând perii speciale furnizate cu cazanele, după îndepărtarea capacelor de acces.Curăţirea se face astfel încât să nu se avarieze bulbul sau capilarul termostatului de siguranţă pentru gaze de ardere.
5.7.4.La curăţirea arzătoarelor se folosesc produse chimice sau peria de sârmă pentru a nu decalibraorificiile de ieşire ale duzelor.
5.7.5.Se verifică etanşările şi se înlocuiesc garniturile de etanşare.
5.7.6.După operaţia de curăţire se verifică etapele de pornire-oprire a cazanului şi funcţionarea termostatelor, a vanelor de combustibil, arzătorului şi pompei.
5.7.7.După curăţirea cazanului se efectuează un tratament pentru prevenirea coroziunii acide a căilor defum, ţinând seama de indicaţiile producătorului cazanului.
5.8.8.Reviziile instalaţiilor se efectuează în perioada de vară şi urmăresc efectuarea unor operaţii care să asigure funcţionarea în condiţii optime şi de siguranţă a instalaţiilor până la revizia următoare.
5.7.9.Reviziile se efectuează pe baza observaţiilor şi constatărilor personalului de întreţinere şiexploatare din perioada anterioară de funcţionare a centralei termice.5.7.10. Operaţiile de revizie constau în verificarea:
 • funcţionării şi stării cazanelor (depunerile de piatră şi de funingine, gradul de coroziune, garnituride etanşare);
 • funcţionării instalaţiei de evacuare a gazelor de ardere (etanşarea, starea şamotei şi a termoizolaţiei coşului, depuneri de funingine, funcţionarea dispozitivelor de reglare a gazelor de ardere);
 • funcţionării şi stării instalaţiei de depozitare şi alimentare cu combustibil (starea rezervoarelor, a pompelor, filtrelor, etc.);
 • funcţionării arzătoarelor (depuneri de funingine, starea electrozilor şi a sistemelor de iniţiere a flăcării, funcţionarea ventilatoarelor şi a clapetelor de reglare, etc.);
 • funcţionării şi stării echipamentelor de reglare, etc.;
 • funcţionării şi stării echipamentelor cu elemente în mişcare (pompe, ventilatoare, etc.);
 • stării şi funcţionării schimbătoarelor de căldură (controlul depunerilor de piatră, etanşeitatea, etc.);
 • conductelor şi armăturilor (funcţionarea părţilor în mişcare, eficacitatea închiderii, etanşarea, starea de coroziune);
 • funcţionării sistemelor de siguranţă – conform prevederilor I.S.C.I.R.;
 • stării izolaţiilor termice.
5.7.11.Verificările aparatelor de măsură şi contorizare se fac prin comparare cu aparate etalon.
5.7.12.Instalaţiile de automatizare şi siguranţă se întreţin, se verifică şi se revizuiesc de către unităţi specializate, agreate de către furnizorii de aparatură.
5.7.13.Reparaţiile reprezintă operaţiile prin care se aduc instalaţiile şi echipamentele defecte ale centralei la parametrii prevăzuţi în proiect.
5.7.14.Reparaţiile curente se execută în general cu o întrerupere de scurtă durată a funcţionării centralei termice sau chiar oprirea totală a acesteia.
5.7.15.Reparaţiile capitale se fac în scopul realizării siguranţei şi de funcţionare la parametrii proiectaţi ai centralei termice.
5.7.16.Perioadele dintre reparaţii capitale se stabilesc conform duratelor normate de funcţionare ale elementelor centralelor termice avându-se în vedere:
 • indicaţiile furnizorului de echipamente;
 • gradul de uzură al elementelor instalaţiilor;
 • frecvenţa apariţiei defecţiunilor.
5.7.17.Se recomandă următoarele intervale dintre două reparaţii capitale:
 • curăţirea interioară a depunerilor la cazane, repararea şi înlocuirea elementelor de cazan şi aetanşărilor – la 4 ani;
 • curăţirea interioară a schimbătoarelor de căldură şi boilerelor, înlocuirea elementelor încălzitoare – la 2 ani;
 • înlocuirea garniturilor schimbătoarelor de căldură cu plăci la 2 ani;
 • la armături de închidere – înlocuirea garniturilor, înlăturarea depunerilor – la 3 ani;
 • golire, spălare, refacerea protecţiei anticorozive a rezervoarelor de combustibil – la 2 ani.
5.7.18.Se menţionează că aceste perioade nu sunt limitative, ele putând fi reduse sau extinse conform indicaţiilor furnizorilor şi a condiţiilor locale.
5.7.19.Cu ocazia reviziei şi a reparaţiilor capitale în centrala termică, se face şi verificarea stării tehnice a instalaţiilor electrice, înlocuindu-se porţiunile de instalaţii electrice uzate fizic şi moral
Pret
100 – 150 Lei