PUNEREA IN FUNCTIUNE (P.I.F.) A CENTRALELOR TERMICE

In cazul in care proprietarul nu solicita verificarea centralei, macar o data la doi ani, si nu isi reinoieste autorizatia, in cazul unui control al companiilor de gaz, poate fi pasibil de sanctiuni aspre, ducand pana la sistarea furnizarii gazelor naturale!
Autorizarea de functionare a unei centrale termice

Autorizarea Functionarii centralelor termice reprezinta ansamblul de activitati de verificare si validare a rezultatelor masuratorilor si incercarilor functionale executate la punerea in functiune initiala a aparatelor sau cu ocazia verificarilor tehnice periodice ale acestora, in scopul confirmarii indeplinirii conditiilor de functionare in siguranta a aparatelor instalate de d-voastra.
Conditiile care trebuie respectate de utilizator pentru obtinerea VTP si AF sunt cuprinse in M.O.partea 1 nr.173/2004.

Actele necesare autorizarii functionarii centralei termice
 • proces verbal de punere in functiune a instalatiei interioare de utilizare gaze naturale
 • factura achizitie centrala termica
 • certificat garantie centrala termica
 • manual de utilizare centrala termica
 • raportul de prima punere in functiune centrala termica (PIF)
 • Declaratie de conformitate pentru instalatia de incalzire emis de catre firma montatoare autorizata I.S.C.I.R. conform PT A1 pentru montaj (procesul verbal de probe la rece)
 • copie dupa autorizatia I.S.C.I.R. a firmei care a instalat centrala termica
Etapele necesare punerii in functiune a unei centrale termice

Punerea in functiune se va face de catre personal autorizat I.S.C.I.R., conform instructiunilor aplicabile specifice fiecarui tip de aparat, tinand seama de parcurgerea urmatoarelor etape:

 • alimentarea aparatului cu combustibil gazos, apa si energie electrica;
 • verificarea etanseitatii circuitelor de combustibil gazos si de apa;
 • verificarea functionarii sistemelor de reglare si de protectie;
 • reglarea parametrilor de intrare in aparat;
 • pornirea aparatului, efectuarea reglajelor necesare pentru o functionare optima a aparatului in conditiile reale existente la utilizatorul final;
 • reverificarea functiilor de reglare si protectie la cald (in functionarea normala a aparatului);
 • verificarea la cald a evacuarii gazelor de ardere, a tirajului si a etanseitatii circuitului de evacuare a gazelor de ardere;
 • aducerea aparatului in functionare la parametrii nominali si efectuarea verificarii arderii;
 • masurarea parametrilor de functionare si inregistrarea acestora in buletine, fise de masuratori etc. (in conformitate cu propriile proceduri) si, in mod obligatoriu, intr-un raport de verificare.
 • editarea, completarea livretului aparatului si predarea acestuia utilizatorului final;
 • contrasemnarea raportului de verificare de catre utilizatorul final, care semnifica faptul ca acesta si-a asumat obligatiile privind utilizarea in continuare a aparatului numai in conditiile in care il va supune verificarilor tehnice periodice.
 • instruirea utilizatorului final caruia i se va explica modul de exploatare si intretinere curenta a aparatului, subliniindu-se urmatoarele obligatii si restrictii:
  • utilizatorul final are obligatia sa opreasca imediat din functiune aparatul la care constata o anomalie/defectiune si sa se adreseze unui prestator de specialitate autorizat de I.S.C.I.R. pentru remedierea defectelor;
  • este interzisa repunerea in functiune a aparatului pana la remedierea defectelor, care trebuie sa fie efectuata numai de agenti economici autorizati de I.S.C.I.R.;
  • este strict interzisa incredintarea aparatelor de catre utilizatorii finali unor persoane sau agenti economici neautorizati de I.S.C.I.R. pentru a se efectua interventii si reparatii la acestea;

NOTA: AUTORIZAREA FUNCTIONARII CENTRALEI TERMICE SE FACE CU SOCIETATEA CARE A FACUT PUNEREA IN FUNCTIUNE A CENTRALEI. ACEASTA AUTORIZARE REPREZINTA DE FAPT LUAREA IN EVIDENTA I.S.C.I.R. A CENTRALEI DUMNEAVOASTRA.

Pret
150 – 200 Lei