Debransare Termoenergetica Bucuresti

Cu o vechime pe piata de peste 10 ani, S.C. INSTAL CONSTRUCT URGENT SERVICE SRL, detine personal autorizat I.S.C.I.R. si va pune la dispozitie o gama larga de produse si servicii

Procedura debransare termoenergetica:

1. Completarea formularelor specifice procedurii de debransare
– Cerere de debransare totala (tipizat)
– Imputernicire (tipizat)
– Schita aparatamentului
– Contract de furnizare sau aviz tehnic de racordare la sistemul de distributie gaze naturale
– Acordul in original al Asociatiei de Proprietari
2. Intocmirea documentatiei tehnice
3. Depunerea acesteia la Serviciul Tehnic al Termoenergetica Bucuresti
4. Emiterea avizului tehnic de debransare
5. Intocmirea procesului verbal de debransare

Taxe solicitate de Termoenergetica Bucuresti

Taxa de emitere a avizului tehnic de debransare este de 245 lei.

Preturi debransare Termoenergetica Bucuresti

Tariful aplicat de societatatea noastra pentru intocmirea proiectului de debransare si depunerea documentatiei tehnice in vederea obtinerii avizului tehnic de debransare este de 3000 lei pentru persoanele care contracteaza lucrarea de instalatie termica impreuna cu procedura de debransare.

Etape si termene:

Documentaţiile de debranşare totală se înregistrează în intervalul de timp cuprins între 15 aprilie si 31 august.

Termen estimativ obtinere aviz debransare: 2 luni de la data contractarii serviciului.

 • Contactati-ne si va vom transmite pe email devizul cu pretului estimativ al lucrarii;
 • obtineti actele necesare;
 • in cazul in care sunteti de acord cu pretul estimativ, conditiile si termenele oferite si detineti toate actele necesare, transmiteti pe email confirmarea acordului si indeplinirii cerintelor. Atentie: NU EFECTUAM VIZITE DE EVALUARE a lucrarii, numai de CONTRACTARE. Prin urmare, transmiteti confirmarea numai daca sunteti de acord cu pretul, conditiile, termenele oferite si detineti toate actele solicitate;
 • efectuam vizita si contractam lucrarea. Este necesar sa aveti disponibilitatea platii avansului. NU EFECTUAM VIZITE DE EVALUARE a lucrarii, numai de CONTRACTARE!
 • elaboram si depunem la Termoenergetica proiectul tehnic de debransare. Proiectul va fi verificat si expertizat de catre verificatori si experti atestati MLPTL (IT, IS) si va cuprinde minim memoriu tehnic (situatia actuala din care sa rezulte ca proiectantul a verificat instalatia interioara existenta, solutia proiectata inclusiv echilibrarea coloanelor, etc.) si breviar de calcul (inclusiv echilibrarea coloanelor) in conformitate cu STAS 7363, 7364/86 si STAS 11984/83, parte desenata. Proiectul poate fi depus de catre beneficiar sau de catre prestator. Termenul de elaborare proiect este de aproximativ 4 saptamani de la data contractarii serviciului;

Contact Telefonic

sau direct prin acest formular:

 • in situatia in care proiectul prezinta greseli/ erori de calcul, suntem notificati de catre Termoenergetica si refacem documentatia tehnica in consecinta. Presupune achitarea taxei de reverificare. In cazul in care responsabilitatea erorii ne reveni, taxa va fi suportata de catre prestator, iar in caz contrar de catre beneficiar.
 • se obtine avizul tehnic de debransare emis de Termoenergetica in baza proiectului tehnic depus. Termenul este de 30 zile de la data depunerii documentatiei corespunzatoare. Etapele urmatoare revin responsabilitatii beneficiarului si vor fi parcurse de catre acesta:
 • după primirea avizului tehnic de deconectare, solicitantul se va prezenta cu un exemplar al acestuia în original semnat și ștampilat de către asociația de proprietari la Serviciul Facturare de sector al Termoenergetica conform indicațiilor din aviz. După predarea acestuia la Serviciul Facturare de sector, solicitantul va primi factura ce va conține taxa de deconectare. Continuarea procesului este condiționată de achitarea taxei;
 • după achitarea taxei de deconectare, solicitantul se va prezenta la Serviciul Facturare de sector cu dovada plății. După aceea, solicitantul va fi contactat de catre Termoenergetica în vederea efectuării deconectării și întocmirii procesului verbal de deconectare (4 exemplare). Notă: Materialele necesare efectuării deconectării vor fi asigurate de către solicitant;
 • după completarea de către salariatul Termoenergetica a procesului verbal de deconectare (4 exemplare), solicitantul are obligația de a semna și ștampila toate cele 4 exemplare la asociația de proprietari. Cele 4 exemplare în original se vor preda obligatoriu la Serviciul Facturare de sector în vederea modificării contractului de furnizare a energiei termice;
 • după modificarea făcută la contractul de furnizare a energiei termice, solicitantul va primi 2 exemplare în original a proceselor verbale de deconectare completate cu datele noi ale contractului de furnizare a energiei termice. Un exemplar din acestea va fi predat obligatoriu la asociația de proprietari.

Pentru detalii suplimentare puteti accesa pagina web a Termoenergetica, sectiunea deconectare totala.