Debransare Termoenergetica si Radet

Cu o vechime pe piata de peste 10 ani, S.C. INSTAL CONSTRUCT URGENT SERVICE SRL, detine personal autorizat I.S.C.I.R. si va pune la dispozitie o gama larga de produse si servicii

Debransare RADET- Termoenergetica

Obtinere Aviz Tehnic de Debransare Termoenergetica

Include elaborare si depunere proiect tehnic

Legea nr.196 din 12 iulie 2021 privind serviciului public de alimentare cu energie termică permite administratiilor publice locale sa interzica debransarile de la sistemele centralizate de incalzire.

Prin urmare obtinerea avizului tehnic de debransare depinde de deciziile administratiei locale.

Acte necesare:

 • acordul asociatiei de proprietari/locatari – original, 2 exemplare;
 • acordul vecinilor de apartament, pe orizontala si pe verticala – original, 2 exemplare;
 • cerere deconectare totala – original, 1 exemplar. Nu se completeaza rubrica cu apartamentele debransate anterior in bloc;
 • dovada asigurarii unei surse alternative de incalzire:
  • contract+factura furnizare gaze sau avizul de racordare eliberat de Distrigaz – copie, 1 exemplar; sau
  • in cazul surselor de incalzire electrice, factura fiscala si cartea tehnica a produsului – copie, 1 exemplar;
 • ultima factura Termoenergetica venita la asociatia de proprietari/ locatari – copie, 1 exemplar;
 • copie plan/schita apartament – copie, 1 exemplar;
 • in cazul in care blocul este atipic sunt necesare schite ale tuturor apartamentelor blocului;
 • act identitate beneficiar – copie, 1 exemplar.

Formularele:

 • vor fi completate cu culoare albastra;
 • sa nu prezinte sterasaturi;
 • semnaturile vecinilor sa fie luate corespunzator (pereti si plansee comune).

Contact Telefonic

sau direct prin acest formular:

Etape si termene:

Documentaţiile de debranşare totală se înregistrează în intervalul de timp cuprins între 15 aprilie si 31 august.

Termen estimativ obtinere aviz debransare: 2 luni de la data contractarii serviciului.

 1. Contactati-ne si va vom transmite pe email devizul cu pretului estimativ al lucrarii;
 2. obtineti actele necesare;
 3. in cazul in care sunteti de acord cu pretul estimativ, conditiile si termenele oferite si detineti toate actele necesare, transmiteti pe email confirmarea acordului si indeplinirii cerintelor. Atentie: NU EFECTUAM VIZITE DE EVALUARE a lucrarii, numai de CONTRACTARE. Prin urmare, transmiteti confirmarea numai daca sunteti de acord cu pretul, conditiile, termenele oferite si detineti toate actele solicitate;
 4. efectuam vizita si contractam lucrarea. Este necesar sa aveti disponibilitatea platii avansului. NU EFECTUAM VIZITE DE EVALUARE a lucrarii, numai de CONTRACTARE!
 5. elaboram si depunem la Termoenergetica proiectul tehnic de debransare. Proiectul va fi verificat si expertizat de catre verificatori si experti atestati MLPTL (IT, IS) si va cuprinde minim memoriu tehnic (situatia actuala din care sa rezulte ca proiectantul a verificat instalatia interioara existenta, solutia proiectata inclusiv echilibrarea coloanelor, etc.) si breviar de calcul (inclusiv echilibrarea coloanelor) in conformitate cu STAS 7363, 7364/86 si STAS 11984/83, parte desenata. Proiectul poate fi depus de catre beneficiar sau de catre prestator. Termenul de elaborare proiect este de aproximativ 4 saptamani de la data contractarii serviciului;
 6. in situatia in care proiectul prezinta greseli/ erori de calcul, suntem notificati de catre Termoenergetica si refacem documentatia tehnica in consecinta. Presupune achitarea taxei de reverificare. In cazul in care responsabilitatea erorii ne reveni, taxa va fi suportata de catre prestator, iar in caz contrar de catre beneficiar.
 7. se obtine avizul tehnic de debransare emis de Termoenergetica in baza proiectului tehnic depus. Termenul este de 30 zile de la data depunerii documentatiei corespunzatoare. Etapele urmatoare revin responsabilitatii beneficiarului si vor fi parcurse de catre acesta:
 8. după primirea avizului tehnic de deconectare, solicitantul se va prezenta cu un exemplar al acestuia în original semnat și ștampilat de către asociația de proprietari la Serviciul Facturare de sector al Termoenergetica conform indicațiilor din aviz. După predarea acestuia la Serviciul Facturare de sector, solicitantul va primi factura ce va conține taxa de deconectare. Continuarea procesului este condiționată de achitarea taxei;
 9. după achitarea taxei de deconectare, solicitantul se va prezenta la Serviciul Facturare de sector cu dovada plății. După aceea, solicitantul va fi contactat de catre Termoenergetica în vederea efectuării deconectării și întocmirii procesului verbal de deconectare (4 exemplare). Notă: Materialele necesare efectuării deconectării vor fi asigurate de către solicitant;
 10. după completarea de către salariatul Termoenergetica a procesului verbal de deconectare (4 exemplare), solicitantul are obligația de a semna și ștampila toate cele 4 exemplare la asociația de proprietari. Cele 4 exemplare în original se vor preda obligatoriu la Serviciul Facturare de sector în vederea modificării contractului de furnizare a energiei termice;
 11. după modificarea făcută la contractul de furnizare a energiei termice, solicitantul va primi 2 exemplare în original a proceselor verbale de deconectare completate cu datele noi ale contractului de furnizare a energiei termice. Un exemplar din acestea va fi predat obligatoriu la asociația de proprietari.

Pentru detalii suplimentare puteti accesa pagina web a Termoenergetica, sectiunea deconectare totala.